tel. 663 776 972
Posadzki mixokretem
Tynki agregatem
Poosadzki mixokretem

Wykonanie posadzek mixokretem w domu w Dęblinie - mixokret Dęblin
powierzchnia posadzek: 2500 m/kw

Wykonanie posadzek mixokretem pod garaż drewniany - mixokret Ryki
powierzchnia posadzek: 90 m/kw

Wykonanie posadzek mixokretem w bloku na ulicy Firlejowskiej - mixokret Lublin
powierzchnia posadzek: 3000 m/kw

Wykonanie posadzek mixokretem w lokalu usługowym - mixokret Lubartów

powierzchnia posadzek: 500 m/kw

Wykonanie tynków i posadzek mixokretem w szkole w Kazimierzu Dolnym

powierzchnia tynków: 25 000 m/kw
powierzchnia posadzek: 8 000 m/kw