tel. 663 776 972
Posadzki mixokretem
Tynki agregatem
Poosadzki mixokretem

Wykonanie posadzek mixokretem w bloku na ulicy Firlejowskiej - mixokret Lublin
powierzchnia posadzek: 3000 m/kw