tel. 663 776 972
Posadzki mixokretem
Tynki agregatem
Poosadzki mixokretem

Wykonanie posadzek mixokretem w domu w Dęblinie - mixokret Dęblin
powierzchnia posadzek: 2500 m/kw